IKASTEKO IRAKURRI

Irakurketa ulerkorraz ari gara atal honetan. Ikasteko eta ezagutza garatzeko, funtsezko baliabidea da irakurketa, bai eskola barruan, bai eskolatik kanpo.

Ikastetxean, arlo, eremu eta ikasgai guztietan, oso kontuan hartu behar dira irakurketa-estrategiak eta prozesuen ezaugarriak eta horien lanketa espezifikoa bideratu, ikasleak askotariko testuak, askotariko formatutan irakurtzeko gauza izan daitezen eta informazio espezifikoa eskuratzeaz gain, zentzu orokorra antzeman, testuaren gaineko inferentziak egin eta edukia eta forma modu kritikoan aztertzeko gauza izan daitezen. Hau da, irakurle konpetenteak bihur daitezen.

Atal honetan, testuak ulertzen laguntzeko zenbait gako metodologiko eskaintzen dira eta horiez gain, irakurketa-estrategiak eta irakurketa-prozesuak lantzeko eta ebaluatzeko adibideak biltzen dira. ´Horiek guztiak, egoera eta testuinguru esanguratsuen baitan, ikasleek jorratu behar dituzten testu anitzetan aplikatu behar dira; betiere, irakurketaren garapena ahalbidetzen duten proiektu eta jardueretan txertatuak.

Eskola barruan, bestalde, liburutegiak/mediatekak berebiziko garrantzia hartzen du informazio-baliabide asko, euskarri anitzetan biltzen baititu. Ikasten ikasteko helburuari begira, ezinbesteko tresna da eta ikasleek egoki erabiltzen ikasi behar dute.

Sakontzeko:

  • CALERO, A. Comprensión lectora. Estrategias que desarrollan lectores autorregulados. Comprensión-lectora.org, 2017.
  • SOLÉ, I. Estrategias de lectura. Bartzelona: Grao, 1998.
  • GARCÍA PÉREZ, J.R., ROSALES PARDO, J. eta SÁNCHEZ MIGUEL, E.,  La lectura en el aula. Qué se hace, qué se debe hacer y qué se puede hacer. Bartzelona: Grao, 2010.
  • LLUCH, G eta ZAYAS, F. Leer en el centro escolar. 
  • MORENO, V. Zertarako irakurri? Ulertzeko. Iruñea: Nafarroako Gobernua, 2005.