BESTE DOKUMENTU INTERESGARRI BATZUK

 

Atal honetan, Irakurketa Planekin zerikusia daukan lanaren inguruan hausnartzera gonbidatzen duten ikerketa batzuen erreferentziak eta datu-iturriak jaso dira.

 

Ebaluazio Diagnostikoak.

Ebaluazio Diagnostikoaren probak garatzeko jarraibideak eta ebaluazio horien emaitzak interpretatzeko gidak.

PISA 2015 Euskadi. Emaitzen txostena.

Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako Erakundearen PISA proiektua nazioarteko ebaluazio estandarizatua da, 15 urteko ikasleei ezartzen zaiena. Hiru eremutako errendimendua ebaluatzen da: irakurketa, matematikak eta zientziak.

Aurrerapena idatzizkoaren ulermenean.

Idatzizkoaren Ulermenean egindako Aurrerapenari buruzko Nazioarteko Ikerketak (PIRLS) aldizka ikertzen du Lehen Hezkuntzako 4. mailako ikasleen errendimendua funtsezko gaitasun batean: idatziaren ulermenean.

Análisis de las Interacciones entre Alumnado y Diversas Personas Adultas en Actuaciones Educativas de Exito: Hacia la Inclusión de Todos y Todas.

Artikulu honetan, Talde Interaktiboak eta Irakurketa Dialogikoak ikasle guztien ikaskuntza instrumentala eta soziala hobetzeko egiten ari diren ekarpenak berrikusten dira, batez ere zailtasun gehiago dituztenekin.

BCBL Basque center on cognition, brain and language.

Kognizioa, garuna eta hizkuntza aztertzea helburu duen Diziplina-arteko nazioarteko ikerketa-zentroa da, Ikerbasque, Innobasque, UPV/EHU Eta Gipuzkoako Diputazioarean elkarlanean sortutakoa.

Lectura dialógica: Interacciones que mejoran y  aceleran la lectura.

Lan honetan, irakurketa dialogikoaren ikerketa jorratzen da, ikaskuntzaren kontzepzio zabalago batean kokatuz hori. Ikaskuntza hori praktiketan (ikaskuntza-komunitateak), teorietan (Freire, Habermas, Searle) eta informazioaren egungo gizarteko ikerketa adierazgarrienetan (INCLUD-ED) oinarritzen da, eta testuinguru berri horretan kokatzen ditu aurreko ekarpen dialogikoak.

Influencia de la tutoría entre iguales en el desarrollo de la comprensión y el autoconcepto lector.

"Bikoteka irakurtzen dugu" heziketa-programan dago kokatuta ikerketa, eta ikasleek ulermenaren eta irakurle-autokontzeptuaren arloan egiten dituzten aurrerakuntzetan miatzen du.

La enseñanza de la lectura en Europa.

Europako irakurketa-irakaskuntzari buruzko txostena: irakurtzen ikasteko estrategiak, irakurtzen irakasteko gaitasunak eta irakurzaletasuna zentroetatik kanpo sustatzeko ekimenak.

National Institute of Child Health and Human Development (2000). National Reading Panel.Teaching children to read: An evidence-based assessment of the scientific research literature on reading and its implications for reading instruction.

Irakurketari buruzko ikerketa zientifikoaren literaturaren eta literatura horrek irakurketa-instrukziorako dituen ondorioen ebidentzian oinarritutako ebaluazioa.

Bibliotecas escolares entre comillas.

Liburutegia hezkuntza-zentroetan integratzeko jarduera onei buruzko ikerketa baten eta jarduera on horiei balioa ematearen emaitzak.

School Libraries.

Eskola-liburutegien eta horiek duten eraginaren neurketaren egoerari buruzko berrikuspen-eredua.