Irakasleen prestakuntza

Hezkuntza-sistemari datozkion erronka berriei aurre egin beharragatik eta Euskadin egin diren kanpoko nahiz barruko ebaluazioen (Diagnosiaren Ebaluazioa, PISA) emaitzek erakutsitako bilakaeragatik, konturatuta gaude premiazkoa dugula prozedurak berritzea, bai gure sistema etengabe hobetzeko bai eta gure ikasle guztien gaitasunak areagotzen jarraitzeko ere.  Berrikuntza horren ardatzetako bat irakasleen gaitasun profesionala hobetzea da.

Hezkuntza Sailak, horregatik, Prestakuntza Ekimen Global bat jarri du Oinarrizko Hezkuntzako eskolak (Lehen Hezkuntzakoak eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzakoak) ematen dituzten ikastetxe publiko guztien eskura, 2017-2018ko, 2018-2019ko eta 2019-2020ko ikasturteetan garatuko dena. Ekimen horren barruan, irakasleei aholku emateko zerbitzuaren bidez, Hezkuntza Sailak irakurketako ulermenaren gaineko prestakuntza-modulu oinarrizkoa ere jarri du martxan, eta hor hartzen diren erabakiak aintzat hartuko dira Zentroko Irakurketa Planerako.

Bestalde, IRALE programaren barruan ere (irakasleak alfabetatzeko eta euskalduntzeko programa), irakurketa propio lantzen den bi ikastaro eskaintzen dira: R 300 ikastaroa (Irakasgaitasuna eta hizkuntza-gaitasuna sendotzeko ikastaroa) eta R 800 ikastaroa (Hizkuntza-konpetentzia jardun didaktikoan).

Komunikazioa Linguistikoa konpetentzia garatzeko Prest_Garan dagoen eskaintza ahaztu gabe.

Garrantzi handikoa da irakasleak irakurketa-kontuetan ondo prestatuta egotea, hori izango baita Zentroko Irakurketa Plana taxutzeko eskolak irakurketari buruz erabakiak hartzeko oinarria. Erabaki horien abiapuntua kontzientzia eta sentsibilizazioa izango dira, irakasle guztiek irakurketa zenbateraino garrantzitsua den ulertzea, zer ezaugarri dituen, zer prozesu dituen eta zer estrategia behar diren ikasleak gidatzeko, testuak ulertzeko prozesuan.

Hala, irakurria ulertzeko gaitasuna hobetzeko lana kontzepzio horietatik abiarazi daiteke, eta sistematikoki txertatu gai eta etapa guztietan, akordioen bidez eta organizatu eta planifikatutako ekintzen bidez, ikasleei irakurle onak izaten laguntzeko.