Ebaluazioa

Kasu honetan, galdera hauei eman behar zaie erantzuna:
               Nola gabiltza?
               Zer lortu dugu?

Helburuak zenbateraino lortu ditugun neurtzea, jarduketan martxan direla nahiz jarduketak amaitzean, eta, orokorrean, gainerako jarduketekin alderatuta.

Ebaluatzea da bidea ikusteko hasierako egoeratik aldatu nahi zena benetan aldatu den ala ez. Hasieratik erabaki behar da helburuak nola neurtuko diren, adierazleak aurreikusitako emaitzekiko neurtuta (zer-nolako datuak neurtuko diren) bai eta egiaztapen-iturriak ere (datuok nondik aterako ditugun).

Ebaluatzeak aukera ematen du baita ere plana eraginkorra ote den ikusteko.  Horretarako kudeaketako adierazleak ezarri behar dira, helburuak, ekintzak, baliabideak, epeak, emaitzak eta abar elkarrekiko egokiak diren ikusteko.

Egindako guztia sistematizatzeko ere balio du ebaluazioak, eta ikasitakoa beste zentro batzuekin banatzeko.

Gogoan izan...

  • Garrantzitsua da ebaluazioa etengabea izatea eta jarraipena bide osoan egitea, eta ez soilik bukaeran, horretarako, aurretik ondo zehaztu behar dira bai jarraipena egiteko prozedura bai ebaluazio-irizpideak (3. pausoan “Jarduketak programatzea”).
  • Komeni da adierazleak irisgarriak izatea (erraz eskuratzeko modukoak),  sentikorrak (aldaketak identifikatzeko modukoak), egiaztagarriak (objektiboki egiaztatzeko modukoak) eta zehatzak (anbiguotasunik ez eragiteko).
  • Komeni da jarduerak bereiztea; batetik jarduerazkoak edo prozesukoak (aurreikusitakoaren arabera, Planaren elementuak zenbateraino aplikatu diren erakusten dutenak) eta, bestetik, emaitzazkoak (jarduketen ondorioak erakusten dituztenak).
  • Komeni da ekintzetan jarduten duen jende ahalik eta gehienak hartzea parte ebaluazioan.
  • Funtsezkoa da lortutako emaitzak hezkuntza-komunitate guztiari jakinaraztea eta, batez ere, lorpenak begi-bistan jartzea, aurrerago beste ekintza eta kolaborazio batzuk lantzeko asko lagunduko du-eta horrek.

Planaren ebaluazioa egiten laguntzeko tresnak: