IRAKURKETA-ESTRATEGIAK LANTZEKO

Testuak irakurri aurretik, bitartean eta ondoren badira irakasleek oso kontuan har ditzaketen hainbat estrategia ikasleei testuak ulertzen laguntzeko.

Gelan, testuak irakurtzean ikasleei ematen zaien laguntzak berebiziko garrantzia du irakurtzeko konpetentziaren garapenean.

Atal honetan, irakurketa-estrategien inguruko gogoetatik abiatuta, zenbait tresna eskaintzen dira estrategia horiek bideratzeko.

OHARRA: irakurketaren inguruan lan egiteko aukera batzuk ematen dira beheko baliabideen zerrendan. Horietariko asko interneten aurki daitezke. Baliabide horiek jardun edo jarduera onen adibideak baino ez dira, zentroak nahi izanez gero kontuan har ditzakeenak.

Baliabide gehiago hemen:

Estrategias de lectura

Irakurri aurretik, bitartean eta ondoren gelan landu daitezkeen estrategiek berebiziko garrantzia dute irakurle konpetenteak lortzeko. Bideoa.

Ikusi baliabidea

Leer en el área de ciencias

Irakurri aurretik eta irakurri ondoren zer egin  azaltzen duen  bideoa.

Ikusi baliabidea

Comprensión lectora. Estrategias que desarrollan lectores autorregulados

Irakasleak gidoi moduan baliatzeko eskema. Zer galdetu eta nola bideratu prozesua LHn.

Ikusi baliabidea

El propósito de lectura como estrategia de comprensión lectora

Irakurketaren helburua zehazten laguntzeko fitxak LHn.

Ikusi baliabidea

¿Cómo enseñamos a comprender los textos escritos?

Irakurri aurretik, bitartean eta ondoren zer egin irakurriaren ulermena lantzeko azaltzen duen artikuloa.

Ikusi baliabidea

Irakurketa lantzen. Estrategiekin praktikatzen

Testuak irakurtzean gelan proposatu daitezkeen zenbait estrategiaren aplikazioa eta horren ondoko dokumentua.

Ikusi baliabidea

Irakurri aurretik.IKT tresnak

Zenbait IKT tresna lagungarri testuak irakurri aurretik baliatzeko.

Ikusi baliabidea

Irakurri bitartean fasea lantzeko IKT tresnak

Irakurri bitartean fasean laguntzeko tresna, arbel digitala.

Ikusi baliabidea

Irakurri ondorengo fasea lantzeko IKT tresnak

Irakurri ondoren irakurritakoa berrantolatzeko jarduerak burutzeko tresnak.

Ikusi baliabidea

Guía para mejorar y trabajar la comprensión durante la lectura del libro de texto en clase

Testu Liburua nola landu azaltzen duen aurkezpena.

Ikusi baliabidea

Irakurketa eraginkorra DBHn

Proposatzen diren ekintzak irakurketa  konstruktibistan oinarrituko dira: aurretiko ezagutza, bitarteko lanketa eta ondorengo emaitza.

Ikusi baliabidea