BALIABIDE-BANKUA

Ikastetxeetan irakurketaren inguruan egiten den lana hiru ardatz nagusitan bana daiteke: irakurtzen ikastea (irakurtzeko gaitasuna garatzea), ikasteko irakurtzea (irakurketa ezagutzaren garapenerako eta ikaskuntzarako funtsezko tresna gisa) eta irakurzaletasuna (irakurtzeko zaletasuna garatzea).

Baliabide-banku honek irakurketaren gaineko lanerako askotariko aukerak eskaintzen dizkigu, hiru ardatz horien arabera sailkatuta. Gainera, Ikastetxearen Irakurketa Planaren helburua ikasleen irakurtzeko konpetentzia hobetzea izanik, ebaluazioarekin lotutako atal bat eskaintzen da.

Askotariko baliabideak aukeratu dira (hausnarketarako artikulu eta bideoak, jarduerak, testuak, planteamendu metodologikoak, unitate didaktikoak, tresnak eta txantiloiak...), jardunbide egokien eredu gisa proposatzen direnak ikastetxeek Irakurketa Plana lantzerakoan aintzat har ditzaten.

Jarduketa-ardatzak eta horietako bakoitzaren helburuak webgune honetako erreferentziazko hainbat dokumentutan markatuta agertzen dira: Irakurketa lantzeko orientabideak Lehen HezkuntzanIrakurketa lantzeko orientabideak Bigarren Hezkuntzan eta Jardunbide egokien gidaliburua. Irakasleak eta irakurketaren irakaskuntza. Halaber, dokumentu horiek Ikastetxearen Irakurketa Plana sortzeko prozesuko etapetako bitartekoak eta ibilbideak zehazten dituzte.

Elkarri josita daudenez hiru multzoak, bat hobetzen bada gainerakoak ere hobetu egiten dira: irakurtzeko ohitura hartuz gero, jakiteko, ikasteko eta ikasitakoa banatzeko irakurketa gehiago egiten da, eta erakusteko irakurketa zenbat eta gehiago eta hobeto erabili, gehiago eta hobeto garatuko da irakurtzeko ohitura. Hori dela-eta, irakurketaren inguruko erabakiak egituratzeko ere balio dute.