ZER IRAKURRI? ASKOTARIKO TESTUAK

Irakurtzeko konpetentzia garatzeko, askotariko testuak, askotariko formatu eta euskarritan ulertzeko eta interpretatzeko gauza izan behar dute ikasleek. Egun, gainera, irakurketaren konplexutasuna areagotu egin da: alde batetik, gizartea inoiz baino kultur anitzagoa eta eleanitzagoa da; eta, bestetik, iraultza digitalari esker, testu-genero berriak ditugu, testuen euskarriak aldatu dira eta testu idatziak sortzeko eta zabaltzeko moduak eta aukerak ere aldatu dira. Testu horiek guztiak, beraz, eskolara eraman behar dira.

Atal honetan, testu aniztasunak duen garrantziaren inguruko gogoetatik abiatuta, askotariko testuak eskuratzeko zenbait baliabide bildu dira.

OHARRA: irakurketaren inguruan lan egiteko aukera batzuk ematen dira beheko baliabideen zerrendan. Horietariko asko interneten aurki daitezke. Baliabide horiek jardun edo jarduera onen adibideak baino ez dira, zentroak nahi izanez gero kontuan har ditzakeenak.

Baliabide gehiago hemen: 

Los textos. La importancia de la variedad de textos

Testuen aniztasuna: testu-generoak, askotariko formatu eta euskarritan irakurtzearren beharraz komentatzen duen bideoa.

Ikusi baliabidea

Irakurgai mailakatuak

Ikasleen intereseko gaiak bilatzeko aukera ematen Testu biltegia duen . Maila eta etapa guztietarako testuak topa daitezke (A1, A2, B1, B2, C1).

Ikusi baliabidea

Testuak bilatzeko guneak

Euskaraz argitaratutako testuak bilatzeko guneak.

Ikusi baliabidea

Ikasbil. Ipuinak

Ipuinak entzun eta kontatzeko bitegia.

Ikusi baliabidea

DBHko testuak

DBHko testuak eta artikuluak arloka eta ikasmailaka sailkatuak.

Ikusi baliabidea

Todos los diarios del mundo

Mundu osoko egunkarietarako sarbidea.

Ikusi baliabidea

Materiales de lectura para las áreas del currículo

Irakurgaien zerrendak arloetako gaietan sakontzeko.

Ikusi baliabidea

Testu-aniztasuna aztertzeko kontrol-zerrenda

Etapa guztietako irakasleentzat den tresna. Norberaren praktika didaktikoan oinarrituta, gelan baliatutako testu-aniztasuna aztertzeko txantiloia.

Ikusi baliabidea

¡Leemos! Propuestas prácticas para acercar la lectura a todos

Zailtasunak dituztenekin egiteko protokoloak eta Praktika onak aurkezten dituen liburua.

Ikusi baliabidea