IKASLEEN IRAKURTZEKO KONPETENTZIA EBALUATZEKO

Irakurriaren ulermena ebaluatzeko, ikastetxe bakoitzak, arlo, eremu eta ikasgai guztietan, oso kontuan hartu behar ditu ebaluazioari lotutako zenbait alderdi eta erabakiak modu koordinatuan hartu : zer ebaluatuko dugu?, nola ebaluatuko dugu?, nork ebaluatuko du?...

Curriculumeko ebaluazio-irizpide eta adierazleek gidalerroak ematen dituzte irakasleek, berek aukeratutako dituzten tresnen bidez (laburpenak, eskemak, buru-mapak, galdetegiak…), ikasleen prozesua eta aurrerapena baloratzeko. Ikastetxe barruko prozesua da.

Kanpoko ebaluazioek ere ereduak eskaintzen dituzte ikasleen irakurtzeko konpetentziaren lorpen-maila egiaztatzeko. Hala ere, oso kontuan hartu behar da ebaluazio horiek ezaugarri bereziak dituztela. Eraginkorragoa izango da beti ikastetxeak berak hartu dituen erabakien bidez irakurketa prozesuaren lanketa eta prozesuaren jarraipena egitea.

OHARRA: irakurketaren inguruan lan egiteko aukera batzuk ematen dira beheko baliabideen zerrendan. Horietariko asko interneten aurki daitezke. Baliabide horiek jardun edo jarduera onen adibideak baino ez dira, zentroak nahi izanez gero kontuan har ditzakeenak.  

Baliabide gehiago hemen:  

Mesa de evaluación 1. Ser un lector competente

Zer da irakurle konpetentea izatea? Bideoa.

Ikusi baliabidea

Ulermenezko irakurketa ebaluazioa

Testuen ulermenarekin zerikusia duten alderdiak argitzen ditu eta zer nolako galderak egin daitezkeen prozesuak bideratzeko. LHko adibidea LHko adibidea.

Ikusi baliabidea

 

Rúbrica para evaluar las competencias lectoras en primaria

Ebaluazio-errubrika. Gaztelaniaz badago ere eredu erabilgarria eta erraz moldatzekoa edozein etapatara. LH.

Ikusi baliabidea

Irakurritakoa ebaluatzeko IKT aplikazioak

Irakurri ondoko fasean ikasleen ulermena neurtzeko zenbait IKT tresnaren inguruko azalpena: Google galdetegiak, Kahoot aplikazioa, kontzeptu-mapak...

Ikusi baliabidea

Eskemak, laburpenak, buru-mapak… Zertarako? Irakurriaren ulermena ebaluatzeko

Irakurriaren ulermena ebaluatzeko baliatu daitezkeen zenbait tresna: eskemak, buru-mapak eta laburpenak. Kontrol-orriak ikasleek irakurritakoa ulertu dutela egiaztatzeko baliabide egokiak dira edozein arlotan. LH eta DBH.

Ikusi baliabidea

Irakurketa: autoebaluazio-txantiloia LH

Ikasleek prozesuan zehar egindako gogoeta jasotzeko txantiloi eredu bat. Autoebaluazioa. LH. (28. or.) euskaraz eta gaztelaniaz.

Ikusi baliabidea

Irakurketa: autoebaluazio txantiloia DBH

Ikasleek prozesuan zehar egindako gogoeta jasotzeko txantiloi eredu bat. Autoebaluazioa. (28. or.). DBH Euskaraz eta gaztelaniaz.

Ikusi baliabidea

Irakurriaren ulermena Autoebaluazio-tresnak

Hizkuntzen Portfolio Europarrak tresnak ditu irakurriaren ulermenaren inguruko gogoeta egiteko. Lehen Hezkuntzako eta hasierako mailetako autoebaluazio-tresna eta adierazleak  (29. orrialdean). LH.

Ikusi baliabidea

Irakurriaren ulermena Autoebaluazio-tresnak

Bigarren Hezkuntzako Hizkuntzen Portfolio Europarrak gogoeta eta autoebaluazioa egiteko tresnak eta adierazleak ditu (9. , 19., 29. eta 30. orrialdeetan). DBH.

Ikusi baliabidea

Comprensión lectora. Herramientas de autoevaluación

Hizkuntzen Portfolio Europarra. Irakurriaren ulermenaren inguruko autoebaluazio-tresnak. DBH eta Helduen Hezkuntza.

Ikusi baliabidea

Bikoteka irakurtzen. Koebaluazio-txantiloia

Ikaslearentzako materialak, ebaluazio-orriak. LH eta DBH.

Ikusi baliabidea

Bikoteka irakurtzen. Koebaluazio-txantiloia

Ikaslearentzako materialak, ebaluazio-orriak. LH eta DBH.

Ikusi baliabidea

Irakurtzeko gaitasuna ebaluatzeko jarduerak

Hainbat arlo eta ikasgaitako testuak eta horiek lantzeko ebaluazio-galderak. LH eta DBH.

Ikusi baliabidea

 

 

Kanpo ebaluazioak

¿Qué es saber leer a los quince años?

Bideo laburra PISA ebaluazioaz.

Ikusi baliabidea

ISEI-IVEI: Ebaluazio Diagnostikoa eta PISA itemak

LHko eta, DBHko ebaluazio-diagnostikoen eta PISA proben item liberatuak.

Ikusi baliabidea

Ulermenezko irakurketaren ebaluazioa. Nafarroa

Testuen ulermenari lotutako galderak eta horien ezaugarriak aztertzen ditu LH.

Ikusi baliabidea

Pruebas Pisa

Pisa probekin praktikatzeko gunea.

Ikusi baliabidea

PIRLS evaluación: textos, preguntas, guías de corrección y resultados

Ebaluazio-probak eta galdera-ereduak .LH4.

Ikusi baliabidea

Evaluación de la comprensión lectora. Pruebas ACL

LHko 1. eta 6. mailarako (DBH1 zikloan ere erabil daiteke).

Ikusi baliabidea

Evaluación de competencia de Adultos. Competencia lectora

Irakurriaren ulermena helduengan ebaluatzeko bi adibide. Ikasle Helduak.

Ikusi baliabidea

Ikastetxeen kanpo eta barruko ebaluaziorako orientabideak

Irakurketa-prozesuak neurtzeko proben adibideak. Testuak eta galderak. LH eta DBH.

Ikusi baliabidea