IKASLEEN IRAKURTZEKO KONPETENTZIA EBALUATZEKO

Irakurriaren ulermena ebaluatzeko, ikastetxe bakoitzak, arlo, eremu eta ikasgai guztietan, oso kontuan hartu behar ditu ebaluazioari lotutako zenbait alderdi eta erabakiak modu koordinatuan hartu : zer ebaluatuko dugu?, nola ebaluatuko dugu?, nork ebaluatuko du?...

Curriculumeko ebaluazio-irizpide eta adierazleek gidalerroak ematen dituzte irakasleek, berek aukeratutako dituzten tresnen bidez (laburpenak, eskemak, buru-mapak, galdetegiak…), ikasleen prozesua eta aurrerapena baloratzeko. Ikastetxe barruko prozesua da.

Kanpoko ebaluazioek ere ereduak eskaintzen dituzte ikasleen irakurtzeko konpetentziaren lorpen-maila egiaztatzeko. Hala ere, oso kontuan hartu behar da ebaluazio horiek ezaugarri bereziak dituztela. Eraginkorragoa izango da beti ikastetxeak berak hartu dituen erabakien bidez irakurketa prozesuaren lanketa eta prozesuaren jarraipena egitea.

OHARRA: irakurketaren inguruan lan egiteko aukera batzuk ematen dira beheko baliabideen zerrendan. Horietariko asko interneten aurki daitezke. Baliabide horiek jardun edo jarduera onen adibideak baino ez dira, zentroak nahi izanez gero kontuan har ditzakeenak.  

Baliabide gehiago hemen:  

Mesa de evaluación 1. Ser un lector competente.

Irakurle konpetetente baten ebaluaketa komentatzen duen bideoa.

Ikusi baliabidea

Curriculumeko adierazleak.

Heziberri2020 curriculumeko ebaluazio-irizpideak eta adierazleak irakurriaren ulermena ebaluatzeko baliabide dira.

Ikusi baliabidea

Rúbrica para evaluar las competencias lectoras en primaria.

Ebaluazio-errubrika. Gaztelaniaz badago ere eredu erabilgarria eta erraz moldatzekoa edozein etapatara. LH.

Ikusi baliabidea

Irakurritakoa ebaluatzeko IKT aplikazioak.

Irakurri ondoko fasean ikasleen ulermena neurtzeko zenbait IKT tresnaren inguruko azalpena: Google galdetegiak, Kahoot aplikazioa, kontzeptu-mapak...

Ikusi baliabidea

Eskemak, laburpenak, buru-mapak… Zertarako? Irakurriaren ulermena ebaluatzeko.

Irakurriaren ulermena ebaluatzeko baliatu daitezkeen zenbait tresna: eskemak, buru-mapak eta laburpenak. Kontrol-orriak ikasleek irakurritakoa ulertu dutela egiaztatzeko baliabide egokiak dira edozein arlotan. LH eta DBH.

Ikusi baliabidea

Irakurketa: autoebaluazio-txantiloia LH

Ikasleek prozesuan zehar egindako gogoeta jasotzeko txantiloi eredu bat. Autoebaluazioa. LH. (28. or.) euskaraz eta gaztelaniaz.

Ikusi baliabidea

Irakurketa: autoebaluazio txantiloia DBH

Ikasleek prozesuan zehar egindako gogoeta jasotzeko txantiloi eredu bat. Autoebaluazioa. (28. or.). DBH Euskaraz eta gaztelaniaz.

Ikusi baliabidea

Irakurriaren ulermena Autoebaluazio-tresnak.

Hizkuntzen Portfolio Europarrak tresnak ditu irakurriaren ulermenaren inguruko gogoeta egiteko. Lehen hezkuntzako eta hasierako mailetako autoebaluazio-tresna eta adierazleak dituzue dokumentu honetan (29. orrialdean). LH.

Ikusi baliabidea

Irakurriaren ulermena Autoebaluazio-tresnak.

Hizkuntzen Portfolio Europarrak norberaren gogoeta eta ebaluazioa egiteko tresnak ditu. Bigarren Hezkuntzako portfolioko adierazleak dituzue dokumentu honetan (9. , 19., 29. eta 30. orrialdeetan). DBH.

Ikusi baliabidea

Comprensión lectora. Herramientas de autoevaluación.

Hizkuntzen Portfolio Europarra. Irakurriaren ulermenaren inguruko autoebaluazio-tresnak ( 16 urtetik gorako ikasleak eta ikasle helduak). DBH eta Helduen Hezkuntza.

Ikusi baliabidea

Bikoteka irakurtzen. Koebaluazio-txantiloia.

Ikaslearentzako materialak, ebaluazio-orriak. LH eta DBH.

Ikusi baliabidea

Bikoteka irakurtzen. Koebaluazio-txantiloia.

Ikaslearentzako materialak, ebaluazio-orriak. LH eta DBH.

Ikusi baliabidea

Irakurtzeko gaitasuna ebaluatzeko jarduerak.

Hainbat arlo eta ikasgaitako testuak eta horiek lantzeko ebaluazio-galderak. LH eta DBH.

Ikusi baliabidea

Atlante Proiektua Ulermenezko irakurketa.

Testuen ulermenarekin zerikusia duten alderdiak argitzen ditu eta zer nolako galderak egin daitezkeen prozesuak bideratzeko. LHko adibidea LHko adibidea.

Ikusi baliabidea

 

Kanpo ebaluazioak

ISEI-IVEI. Evaluación diagnóstica EP3. Pruebas.

Eredu probak eta ebaluazio probak. LH3.

Ikusi baliabidea

ISEI-IVEI. Evaluación diagnóstica e ítems Pisa.

LHko eta, DBHko ebaluazio-diagnostikoen eta PISA proben item liberatuak.

Ikusi baliabidea

¿Qué es saber leer a los quince años?

Bideo laburra PISA ebaluazioaz.

Ikusi baliabidea

Pruebas Pisa.

Pisa probekin praktikatzeko gunea.

Ikusi baliabidea

PIRLS evaluación: textos, preguntas, guías de corrección y resultados.

Ebaluazio-probak eta galdera-ereduak .LH4.

Ikusi baliabidea

Evaluación de la comprensión lectora. Pruebas ACL.

LHko 1. eta 6. mailarako (DBH1 zikloan ere erabil daiteke).

Ikusi baliabidea

Evaluación de competencia de Adultos. Competencia lectora.

Irakurriaren ulermena helduengan ebaluatzeko bi adibide. Ikasle Helduak.

Ikusi baliabidea

Ikastetxeen kanpo eta barruko ebaluaziorako orientabideak.

Irakurketa-prozesuak neurtzeko proben adibideak. Testuak eta galderak. LH eta DBH.

Ikusi baliabidea

Ulermenezko irakurketaren ebaluazioa. Nafarroa.

Testuen ulermenari lotutako galderak eta horien ezaugarriak aztertzen ditu LH.

Ikusi baliabidea