IRAKURTZEN IKASTEA

Irakurtzen ikastea irakurtzeko gaitasunak garatzea da, irakurketaren oinarrizko trebetasun funtzionalak eskuratzera iristea. Irakurketarako ezinbestekoa da, alde batetik, hitza antzematea (deskodetzea) eta, bestetik, esanahia identifikatzea (ulertzea).

Irakurtzen ikastea funtsezko trebetasuna da eskola-adinean daudenentzat, eta oinarrizko gaitasun bat egungo kultura letratuan eta mundu globalizatu garaikidean. Irakurketa gaitasun konplexu bat, eta askotariko prozesu mentalek esku hartzen dute ekintza horretan –prozesu psikologikoek (pertzepziozkoek, prozesamendu lexiko, sintaktiko eta semantikoek) eta jakintzek (fonologiko, ortografiko, sintaktiko eta semantikoek, testu- eta testuinguru-jakintzek)–, idatzizko informazioaren esanahia atera eta interpretatzeko.

Mundu letratu batean bizi gara; beraz, pertsona bat sortzen denetik, inprimatutakoa ezagutu behar du. Hau da, beharrezkoa da testuari buruzko eta testuaren eta formaren, funtzioaren, euskarriaren eta idazkeraren arteko erlazioari buruzko ezagutzak barneratzea.

Irakurtzen nahiz idazten ikastea bost zutabe hauen gainean eraikitzen da:

Sakontzeko: