GOGOETA EGITEKO

Irakurzaletasuna garatzeko, funtsezkoa da eskola-elkartearen parte-hartzea. Irakasle guztien, familiaren eta inguruaren egitekoa da irakurzaletasuna bultzatu eta irakurketa-erreferente izatea.  Atal honetan, beraz, ikasleak irakurtzera bultzatzeko zenbait gako ematen dira, eskolan, etxean nahiz liburutegian baliatzeko.

OHARRA: irakurketaren inguruan lan egiteko aukera batzuk ematen dira beheko baliabideen zerrendan. Horietariko asko interneten aurki daitezke. Baliabide horiek jardun edo jarduera onen adibideak baino ez dira, zentroak nahi izanez gero kontuan har ditzakeenak.

Baliabide gehiago hemen:  

Leer y escribir. 10 ideas clave para los primeros pasos

Irakurtzeak eta idazteak testuingurua behar dute zentzua izan dezaten. Irakurzaletasuna sustatzeko beharrezkoa da zenbait gako kontuan hartzea. LH eta Haur Hezkuntza.

Ikusi baliabidea

Los nuevos lectores: la formación del lector literario

Gaur egungo irakurleen ezaugarriak aztertzen eta ezaugarri horien arabera heziketa literarioa garatzeko bideak zehazten dituen artikulua.

Ikusi baliabidea

Liburutegia irakurketa planaren bultzatzaile

Liburutegiaren zeregina eta bertan garatu daitezkeen hainbat jarduera.

Ikusi baliabidea

Eskola-liburutegia martxan jartzeko oinarrizko gida didaktikoa

Eskola liburutegia antolatzeko gidalerroak ematen dituen dokumentua.

Ikusi baliabidea

Guía Didáctica Básica para la puesta en marcha de la Biblioteca Escolar

Eskola liburutegia antolatzeko gida.

Ikusi baliabidea

Familiak ere kontatzen du

Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak argitaratutako gida. Gurasoei gomendioak ematen dizkie (12 urrats) etxean irakurtzeko gogoa pizteko.

Ikusi baliabidea

Herramientas para desarrollar el hábito lector en la escuela y en la familia

Familiaren eta eskolaren arteko loturak, irakurtzeko konpetentzia eta irakurzaletasuna sustatze aldera. Bi lan-tresna proposatzen ditu.

Ikusi baliabidea

Familias lectoras

Irakurzaletasuna sustatzeko askotariko baliabideak eta gomendioak familientzat. Webgunea.

Ikusi baliabidea

Guía de lectura. Entrénate para soñar

Irakurgaien proposamenak motibazioa lortzeko (6-12 urte).Gurasoentzako materiala.

Ikusi baliabidea

La educación literaria y las TIC

Heziketa literarioa bultzatzeko IKTek egun duten egitekoa. Artikulua.

Ikusi baliabidea