GOGOETA EGITEKO

Irakurzaletasuna garatzeko, funtsezkoa da eskola-elkartearen parte-hartzea. Irakasle guztien, familiaren eta inguruaren egitekoa da irakurzaletasuna bultzatu eta irakurketa-erreferente izatea.  Atal honetan, beraz, ikasleak irakurtzera bultzatzeko zenbait gako ematen dira, eskolan, etxean nahiz liburutegian baliatzeko.

OHARRA: irakurketaren inguruan lan egiteko aukera batzuk ematen dira beheko baliabideen zerrendan. Horietariko asko interneten aurki daitezke. Baliabide horiek jardun edo jarduera onen adibideak baino ez dira, zentroak nahi izanez gero kontuan har ditzakeenak.

Baliabide gehiago hemen:  

Leer y escribir. 10 ideas clave para los primeros pasos.

Irakurtzeak eta idazteak testuingurua behar dituzte zentzua izan dezaten. Irakurzaletasuna sustatzeko helburuari begira beharrezkoa da zenbait gako kontuan hartzea. LH eta Haur Hezkuntza.

Ikusi baliabidea

Los nuevos lectores: la formación del lector literario.

Gaur egungo irakurleen ezaugarriak aztertzen eta ezaugarri horien arabera heziketa literarioa planteatzen diten artikuloa.

Ikusi baliabidea

Liburutegia irakurketa planaren bultzatzaile.

Liburutegiaren zeregina eta bertan garatu daitezkeen hainbat jarduera.

Ikusi baliabidea

Eskola-liburutegia martxan jartzeko oinarrizko gida didaktikoa.

Eskola liburutegia antolatzeko gidalerroak zehazten dituen dokumentua.

Ikusi baliabidea

Guía Didáctica Básica para la puesta en marcha de la Biblioteca Escolar.

Testu Liburua nola landu azaltzen duen aurkezpena.

Ikusi baliabidea

Familiak ere kontatzen du.

Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak 2007an argitaratutako gida gurasoei gomendio lagungarri batzuk eskaintzeko eta hala haurrak etxean irakurtzen anima daitezen.

Ikusi baliabidea

Herramientas para desarrollar el hábito lector en la escuela y en la familia.

Familiak eta eskolaren arteko loturak irakurtzeko konpetentzia eta irakurzaletasuna sustatze aldera egoten duen artikuloa. Bi lan-tresna proposatzen ditu.

Ikusi baliabidea

Familias lectoras.

Irakurzaletasuna sustatzeko askotariko baliabideak eta gomendioak dituen familientzako webgunea.

Ikusi baliabidea

Guía de lectura. Entrénate para soñar.

Motibazioa lortzeko irakurgaien proposamenak dituen gurasoentzako materiala (6-12 urte).

Ikusi baliabidea

La educación literaria y las TIC.

Heziketa literarioa bultzatzeko IKTek egun duten egitekoaren inguruko artikulua.

Ikusi baliabidea